Rijnstad vpr concessie rijksweg benzinewet veiling huurrechten benzinestations

Telegraaf: Fastned onder vuur van pomphouders

Karin Kok van het BP-benzinestation bij Schiphol heeft niks tegen het laadpalenbedrijf Fastned. ,,Als ze zich maar aan de afspraken houden, maar dat doen ze niet’’, zegt Kok, tevens voorzitter van de Vereniging Particuliere Rijkswegvergunningen van Tankstations (VPR).


artikel telegraaf 9/7/2018

Vereniging Particuliere Rijkswegvergunningen van Tankstations

De Vereniging Particuliere Rijksweg­vergunningen van Tankstations (VPR) behartigt de belangen en bewaakt de rechten van particuliere vergunning­houders die concessiehouder zijn van een tankstation langs een rijksweg. Sinds de oprichting van de VPR in 1994 is Bureau Rijnstad werkzaam als bestuursadviseur van de VPR. Ook het secretariaat van de VPR is bij ons ondergebracht.

Wij hebben de VPR vertegenwoordigd bij de totstandkoming van de Benzinewet, het Convenant Veiling en Gebruiks­vergoeding en het Convenant Onderliggende Rechtsrelaties. Daarnaast zijn wij namens de Vereniging aanwezig als waarnemer bij de jaarlijkse veiling van huurrechten benzinestations langs rijkswegen en nemen ook deel aan diverse overleggroepen.
In dit kader hebben wij ook veelvuldig overleg met de VNPI, individuele oliemaatschappijen, verschillende branche­organisaties en ook het Rijksvastgoed­bedrijf en Rijks­waterstaat.

 

Adresgegevens

VPR bestuurssecretariaat
G.C.J.M. Pielage
Laan van Vredenoord 33
2289 DA Rijswijk

06 551 53 755
vprsecretariaat@gmail.com
KvK 40.483050